22/12/20  Chuyên môn  209
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm gần đây, ngành GD&ĐT đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Trong đó, đổi mới nội ...
 05/02/20  Tin tức-Sự kiện  283
Học kì 1 năm học 2019-2020, hoạt động sinh hoạt chuyên môn của nhà trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng, thực hiện từ tổ đến nhà trường. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn đã được tổ chức. Qua đó các thầy cô tích cực trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Dưới đây là một số ...